Değerli katılımcı,

İnsanların kentsel yeşil alanları genel olarak nasıl algılayıp kullandıklarına ve COVID-19 durumu nedeniyle kullanım düzenlerindeki değişikliklere ilişkin çalışmamıza katılmaya istekli olduğunuz için çok teşekkür ederiz . Bu çalışmanın sonuçları, kentsel yeşil alanların tüm kentli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmasına katkıda bulunacaktır.

Lütfen soruları yanıtlarken aşağıdakileri dikkate alın:

Katılımınız ve bireysel sorulara yanıtlarınız isteğe bağlıdır; tüm yanıtları gizli tutuyoruz. Bireysel vakaları değil, sadece geniş bir insan kitlesinin ortalama değerlerini analiz ediyoruz.

Doğru ya da yanlış cevap yok. Kişisel görüşünüzle ilgileniyoruz.

Verilen seçenekler her zaman tam olarak uygun görünmese bile, mümkünse lütfen tüm soruları yanıtlayın.

Kendiliğinden ve fazla düşünmeden cevap verin .

 

Anketi cevaplamak yaklaşık 15 dakika sürecektir.

İyi eğlenceler!

 

 • 1
  Current: Bölüm 1: Yeşil alanların kullanımı ve algılanmasına ilişkin genel bilgiler
 • 2
  Bölüm 2: COVID-19 salgınından önce
 • 3
  Bölüm 3: COVID-19 salgını sırasında
 • 4
  Bölüm 4: Kişisel bilgiler (yalnızca istatistiksel amaçlar için kullanılır)
 • 5
  Complete
1. Kentsel yeşil alanlar (parklar, bahçeler) yürüyüş veya bisiklet rotası seçiminizi (aceleniz olmadığında) nasıl etkiler?
Lütfen yalnızca bir yanıt seçin.
2. Doğal veya doğallaştırılmış mavi alanlar (göller, göletler, nehirler) yürüyüş veya bisiklete binme rotası seçiminizi (aceleniz olmadığında) nasıl etkiler?
Lütfen yalnızca bir yanıt seçin.
3. Halka açık yeşil alanlar için bitki örtüsünü düşündüğünüzde hangisini tercih edersiniz?
Lütfen yalnızca bir yanıt seçin.
4. Kamusal yeşil alanlar* için doğal veya doğal su özelliklerini düşündüğünüzde hangisini tercih edersiniz?
Lütfen yalnızca bir yanıt seçin.
* Kalıcı göl veya gölet = her zaman suyla dolu olan göl veya gölet
Geçici su tutma alanı = periyodik olarak suyla dolan (örneğin yağış sırasında) ve daha sonra kuruyan bir çöküntü
Doğal veya inşa edilmiş sulak alan = sulak alanlar içinde oluşan benzersiz ekosistemlerdir. (yer altı) su tablasının yer seviyesine yakın olduğu veya arazinin mevsimsel veya kalıcı olarak suyla kaplı olduğu yerler (sulak alan türleri örneğin bataklık, turbalık ve çayırlıkları içerir)
Doğal akarsu veya nehir = Her zamanki halinde akan bir dere veya nehir
 
5. Bize yerel yeşil alanlarınızın olumlu yönlerini anlatın. Şehrinizde en çok kullandığınız kamusal yeşil alanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Geçerli olan tüm seçenekleri seçin.
6. Bize yerel kamusal yeşil alanlarınızın tüm olumsuz yönlerini anlatın. Şehrinizde halka açık yeşil alanların kurulmasının herhangi bir sakıncası var mı?
Geçerli olan tüm seçenekleri seçin.
7. Şehirde yaşayan tüm vatandaşların yeşil alanlara eşit erişimini sağlamak için şehrinizdeki toplam kamusal yeşil alanı artırmaya yönelik girişimler konusunda ne kadar destekleyici olursunuz (bazı durumlarda araç park yerlerinin veya araç yollarının azalmasına neden olur)?
Lütfen yalnızca bir yanıt seçin.
FacebookTwitterLinkedinEmail