Delta i vår studie

Kjære deltaker,

Tusen takk for at du er villig til å delta i vår studie av hvordan folk generelt oppfatter og bruker urbane grøntområder, og endringer i bruksmønster på grunn av COVID-19-situasjonen. Resultatene fra denne spørreundersøkelsen vil bidra til utforming av urbane grøntområder som tilfredsstiller behovene til alle innbyggerne i byene våre.

 

Ta med deg dette før du svarer på spørsmålene:

Din deltakelse og svar på individuelle spørsmål er frivillig; vi behandler alle svar konfidensielt. Vi analyserer bare gjennomsnittsverdiene til en større gruppe mennesker, ikke enkeltsaker.

Det er ingen rette eller gale svar. Vi er interessert i din personlige mening.

Hvis mulig, vennligst svar på alle spørsmålene, selv om de gitte alternativene ikke alltid virker helt passende.

Svar spontant og uten å tenke for mye.

 

Det krever cirka 15 minutter å besvare undersøkelsen.

 

Ha det gøy!

FacebookTwitterLinkedinEmail