Delta i vår studie

Kjære deltaker,

Tusen takk for at du er villig til å delta i vår studie av hvordan folk generelt oppfatter og bruker urbane grøntområder, og endringer i bruksmønster på grunn av COVID-19-situasjonen. Resultatene fra denne spørreundersøkelsen vil bidra til utforming av urbane grøntområder som tilfredsstiller behovene til alle innbyggerne i byene våre.

 

Ta med deg dette før du svarer på spørsmålene:

Din deltakelse og svar på individuelle spørsmål er frivillig; vi behandler alle svar konfidensielt. Vi analyserer bare gjennomsnittsverdiene til en større gruppe mennesker, ikke enkeltsaker.

Det er ingen rette eller gale svar. Vi er interessert i din personlige mening.

Hvis mulig, vennligst svar på alle spørsmålene, selv om de gitte alternativene ikke alltid virker helt passende.

Svar spontant og uten å tenke for mye.

 

Det krever cirka 15 minutter å besvare undersøkelsen.

 

Ha det gøy!

 • 1
  Current: Del 1: Generelt om bruk og oppfatning av grønne områder
 • 2
  Del 2: Før COVID-19-pandemien
 • 3
  Del 3: Under COVID-19-pandemien
 • 4
  Del 4: Personlig informasjon (bare brukt til statistiske formål)
 • 5
  Complete
1. Hvordan påvirker urbane grøntområder (parker, hager) ditt valg av rute for fotturer eller sykling (når du ikke har det travelt)?
Velg bare ett svar.
2. Hvordan påvirker naturlige eller naturlike blå områder (innsjøer, dammer, elver) ditt valg av rute for å gå eller sykle (når du ikke har det travelt)?
Velg bare ett svar.
3. Når du tenker på beplantning av offentlige grøntområder, hva foretrekker du?
Velg bare ett svar.
4. Når du vurderer naturlige eller naturlike vannelementer i offentlige grøntområder *, hva foretrekker du?
Velg bare ett svar.
* Permanent innsjø eller tjern = innsjø eller dam som alltid er fylt med vann
Midlertidig vannretensjonsområde = en forsenkning som periodevis er fylt med vann (f.eks. Under nedbør) og som tørker etterpå
Naturlig eller konstruert våtmark = våtmarker er unike økosystemer som forekommer på steder hvor grunnvannsnivået ligger nær bakkenivå, eller der bakken er dekket av vann, sesongmessig eller permanent (typer våtmarker inkluderer f.eks myr, sump og kroksjø)
Naturlig bekk eller elv = en bekk eller elv i sin vanlige form
5. Fortell oss om de positive sidene ved de lokale grøntområdene dine. Hva er din vurdering av det offentlige grøntområdet du bruker mest i byen?
Velg alt som gjelder.
6. Fortell oss om eventuelle negative sider ved de lokale grøntområdene dine. Er det noen ulemper med etablering av offentlige grøntområder i byen din?
Velg alt som gjelder.
7. I hvor stor grad vil du støtte initiativer for å øke det totale arealet med offentlige grøntområder i byen din for på den måten å sikre lik tilgang til offentlige grøntområder for alle innbyggerne (som i noen tilfeller vil kunne føre til reduksjon i antall parkeringsplasser eller veiareal til kjøretøy)?
Velg bare ett svar.
FacebookTwitterLinkedinEmail