Hyvä tutkimukseen osallistuja

Kiitämme kiinnostuksestanne osallistua tutkimukseemme, jossa kartoitamme, miten ihmiset käyttävät kaupunkien viheralueita ja suhtautuvat niihin sekä viheralueiden käytön muutoksista, joita COVID-19-tilanne on aiheuttanut. Tämän tutkimuksen tulokset auttavat kaupunkien viheralueiden suunnittelussa ja hyödyntävät kaikkia asukkaita kaupunkiväestön tarpeiden tyydyttämisessä.

Ota huomioon seuraavat ohjeet vastatessasi kysymyksiin:

Osallistuminen ja vastaukset yksittäisiin kysymyksiin ovat vapaaehtoisia - käsittelemme kaikkia vastauksia luottamuksellisesti. Analysoimme vain suuremman ihmisryhmän keskiarvoja, emme yksittäistapauksia.

Ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Olemme kiinnostuneita henkilökohtaisesta mielipiteestäsi.

Mikäli mahdollista, vastaa kaikkiin kysymyksiin, vaikka annetut vaihtoehdot eivät aina tuntuisikaan täysin sopivilta.

Vastaa spontaanisti ja ajattelematta liikaa.

 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

 • 1
  Current: Osa 1: Yleiset kysymykset viheralueiden käytöstä ja näkemyksistä
 • 2
  Osa 2: Ennen COVID-19-pandemiaa
 • 3
  Osa 3: COVID-19-pandemian aikana
 • 4
  Osa 4: Henkilökohtaiset tiedot (käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin)
 • 5
  Complete
1. Kuinka kaupunkien viheralueet (puistot, metsät, puutarhat) vaikuttavat reittisi valintaan kävellessäsi tai pyöräillessäsi (kun sinulla ei ole kiire)?
Valitse vain yksi vastaus. 
2. Kuinka luonnolliset tai luonnonmukaisiksi tehdyt vesialueet (järvet, lammet, joet) vaikuttavat kävely- tai pyöräilyreittivalintaasi (kun sinulla ei ole kiire)?
Valitse vain yksi vastaus.
3. Mitä kasvillisuutta haluaisit mieluiten nähdä julkisilla viheralueilla?
Valitse vain yksi vastaus.
4. Millaisia luonnollisia tai luonnollisen kaltaiseksi rakennettuja vesialueita haluaisit nähdä julkisilla viheralueilla*?
Valitse vain yksi vastaus.
*Pysyvä järvi tai lampi = järvi tai lampi, joka on aina täynnä vettä
Väliaikainen vedenpidätysalue = notko, joka täyttyy säännöllisesti vedellä (esim. sateiden aikana) ja joka kuivuu sen jälkeen
Luonnolliset tai rakennetut kosteikot = kosteikot ovat ainutlaatuisia ekosysteemejä, joita esiintyy paikoissa, joissa pohjaveden taso on lähellä maanpintaa tai joissa maata peittää vesi joko kausiluonteisesti tai pysyvästi Puro tai joki = puro tai joki tavanomaisessa muodossaan
 
5. Kerro meille paikallisten viheralueiden hyvistä puolista. Mikä on mielipiteesi eniten käyttämistäsi julkisista viheralueista kaupungissasi?
Valitse kaikki soveltuvat.
6. Kerro meille paikallisten julkisten viheralueidesi huonoista puolista. Onko kaupunkisi julkisten viheralueiden perustaminen aiheuttanut haittoja?
Valitse kaikki soveltuvat.
7. Kuinka myönteisesti suhtautuisitte aloitteisiin, joiden tarkoituksena on lisätä kaupunkisi julkisen viheralueen kokonaispinta-alaa, jotta kaikilla kaupunkiväestöön kuuluvilla olisi yhtäläinen pääsy julkisiin viheralueisiin (joka voi johtaa joissain tapauksissa vähentyneisiin pysäköintipaikkoihin tai vähentyneeseen ajoneuvoille käytössä olevaan tietilaan)?
Valitse vain yksi vastaus.
FacebookTwitterLinkedinEmail