Deelnemen aan onze studie

Beste deelnemer,

Hartelijk dank voor uw bereidheid om deel te nemen aan dit onderzoek. We onderzoeken met deze vragenlijst de manier waarop mensen stedelijke groenvoorzieningen beleven en gebruiken. Daarnaast kijken we naar veranderingen in het gebruik van stedelijk groen als gevolg van de COVID-19-situatie. De resultaten van deze studie zullen worden gebruikt voor het ontwerp van stedelijke groenvoorzieningen, zodat ze aan de behoeften van stadsbewoners voldoen.

 

Houd bij het beantwoorden van de vragen rekening met het volgende:

Uw deelname en het beantwoorden van individuele vragen zijn vrijwillig; we behandelen alle antwoorden vertrouwelijk. We analyseren alleen de gemiddelde waarden van een grotere groep mensen, niet individuele gevallen.

Er zijn geen goede of foute antwoorden. Wij zijn benieuwd naar uw persoonlijke mening.

Beantwoord indien mogelijk alle vragen, zelfs als de gegeven opties niet echt van toepassing lijken.

Denk niet te lang na over uw antwoord.

 

Het beantwoorden van de enquête duurt ongeveer 15 minuten.

Veel plezier!

 • 1
  Current: Deel 1: Algemeen over het gebruik en de beleving van groenvoorzieningen
 • 2
  Deel 2: Vóór de COVID-19-pandemie
 • 3
  Deel 3: Tijdens de COVID-19-pandemie
 • 4
  Deel 4: Persoonlijke informatie (alleen gebruikt voor statistische doeleinden)
 • 5
  Complete
1. Hoe beïnvloeden stedelijke groenvoorzieningen (parken, tuinen) de keuze voor uw wandel- of fietsroutes (als u geen haast heeft)?
Kies één antwoord.
2. Hoe beïnvloeden omgevingen met oppervlaktewater (meren, vijvers, rivieren) de keuze voor uw wandel- of fietsroutes (als u geen haast heeft)?
Kies één antwoord.
3. Welke beplanting heeft uw voorkeur voor openbare groenvoorzieningen?
Kies één antwoord.
4. Welke waterpartij heeft uw voorkeur voor openbare groenvoorzieningen*?
Kies één antwoord.
* Permanent meer of vijver = meer of vijver die altijd gevuld is met water
Tijdelijk waterretentiegebied = een laag gebied dat periodiek gevuld wordt met water (bijv. tijdens regenval) en dat daarna droogvalt
Natuurlijke of aangelegde wetlands = unieke ecosystemen die voorkomen in plaatsen waar de (grond)waterspiegel dichtbij het maaiveld ligt, of waar land onder water staat, seizoensgebonden of permanent (voorbeelden van wetlands zijn een moeras of een ven)
Natuurlijke beek of rivier = een beek of rivier in zijn gebruikelijke vorm
5. Deze vraag gaat over de positieve aspecten van de openbare groenvoorzieningen in uw buurt. Wat is uw mening over de openbare groenvoorzieningen die u het meest gebruikt in uw stad?
Kies alle antwoorden die van toepassing zijn.

* Citizen Science: ‘burgerwetenschap’: als burgers of niet-professionele wetenschappers onderzoeken uitvoeren, bijvoorbeeld door het meten van waterkwaliteit, of het melden van waarnemingen van dieren.
6. Deze vraag gaat over eventuele negatieve aspecten van de openbare groenvoorzieningen in uw buurt. Zijn er nadelen aan de inrichting van het openbare groen in uw stad?
Kies alle antwoorden die van toepassing zijn.
 
7. In hoeverre zou u initiatieven ondersteunen om de totale oppervlakte van het openbare groen in uw stad te vergroten, om ervoor te zorgen dat alle inwoners gelijke toegang hebben tot openbaar groen - als dit in sommige gevallen leidt tot minder parkeerplaatsen of wegen voor voertuigen?
Kies één antwoord.
FacebookTwitterLinkedinEmail