Milý návštěvníku,

Děkujeme vám za ochotu účastnit se našeho průzkumu. Chceme zjistit, jak lidé obecně vnímají a využívají městské zelené plochy a jaké změny vnímají v užívání těchto ploch v důsledku situace vyvolané nákazou COVID-19. Výsledky průzkumu přispějí k navrhování městské zeleně tak, aby zelené plochy uspokojily potřeby všech občanů ve městě.

Při vyplňování dotazníku mějte na paměti následující skutečnosti:

Vaše účast je dobrovolná a všechny odpovědi považujeme za důvěrnéAnalyzujeme průměrné hodnoty větší skupiny lidí, nikoli jednotlivé případy.

Na otázky neexistují správné nebo chybné odpovědi. Zajímá nás váš osobní názor.

Odpovězte pokud možno na všechny otázky, i když se vám dané možnosti nemusejí zdát vždy zcela vhodné nebo výstižné.

Odpovídejte spontánněbez dlouhého přemýšlení.

 

Vyplnění dotazníku zabere asi 15 minut.

Přejeme příjemnou zábavu!

 • 1
  Current: Část 1: Obecné informace o používání a vnímání zeleně
 • 2
  Část 2: Před pandemií COVID-19
 • 3
  Část 3: Během pandemie COVID-19
 • 4
  Část 4: Osobní údaje (použití pouze pro statistické účely)
 • 5
  Complete
1. Jak městská zeleň (parky, zahrady) ovlivňuje váš výběr trasy pro pěší chůzi nebo jízdu na kole (pokud nepospícháte)?
Vyberte pouze jednu odpověď.
2. Jak vodní plochy (jezera, rybníky, řeky) ovlivňují váš výběr trasy pro chůzi nebo jízdu na kole (pokud nepospícháte)?
Vyberte pouze jednu odpověď.
3. Jaké zeleni (vegetaci) dáváte přednost ve veřejném prostoru?
Vyberte pouze jednu odpověď.
4. Jakým vodním prvkům* dáváte přednost ve veřejném prostoru?
Vyberte pouze jednu odpověď.
*Trvalé jezero nebo rybník = jezero nebo rybník, který je vždy naplněn vodou.
Dočasná retenční oblast vody = deprese, která je pravidelně naplňována vodou (např. během deště) a následně vyschne.
Přírodní nebo umělé mokřady = jedinečné ekosystémy, jejich znakem je vysoká hladina vody, která je blízko u povrchu země, popřípadě je i částečně zakryta vodou, sezónně nebo trvale jako např. bažiny, rašeliniště a slatiniště. Umělé mokřady jsou např. kořenové čistírny odpadních vod.
Vodní tok, potok nebo řeka = přírodní vodní tok v obvyklé podobě nebo po terénních úpravách – revitalizacích.
 
5. Řekněte nám o pozitivních aspektech veřejné zeleně. Jaký je váš názor na veřejnou zeleň ve vašem městě, kterou využíváte nejvíce?
Vyberte všechna tvrzení, která plat.
6. Řekněte nám o negativních aspektech ve vašem okolí ve vztahu k veřejné zeleni. Existují nějaké nevýhody zřízení veřejné zeleně ve vašem městě?
Vyberte všechna tvrzení, která plat.
7. Jak moc byste podpořil/a iniciativy zaměřené na zvýšení celkové plochy veřejné zeleně ve vašem městě s cílem zajistit rovný přístup všem občanům k veřejné zeleni (v některých případech to může vést ke snížení parkovacích míst nebo zmenšení silničního prostoru pro vozidla)?
Vyberte pouze jednu odpověď.
FacebookTwitterLinkedinEmail