Rain
Thu, 04/04/2019

Hulevesimittauspaikkojen Rakentaminen

  • Thu, 04/04/2019

Title: Hulevesimittauspaikkojen rakentaminen

Author: Kari-Pekka Kortetjärvi

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere, Finland, 2019.

Link: https://www.theseus.fi/handle/10024/169050